Menu
banner_superstar.jpg.1180x265_q85_crop_LExT16b.jpg.1180x265_q85_crop

Program dla konsultantów TIENS zarejestrowanych w Czechach, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, na Bałkanach i krajach bałtyckich

Nagroda za podwyższenie kwalifikacji:

Okres:26 czerwca 2014 – 25 czerwca 2015 (12 miesięcy)

Wszyscy Konsultanci, którzy w okresie kwalifikacyjnym awansują do poziomu 5 i 6 Gwiazd, otrzymają nagrodę w wysokości 300 i 800 PV, a Konsultanci, którzy osiągną poziom 7 i 8 Gwiazd otrzymają nagrody „Wartość Samochodu A” 4 000 PV i „Wartość Samochodu B” 10 000 PV:
Schemat nagród za podwyższenie kwalifikacji
Uwaga: Nagroda Specjalna dla potencjalnych Konsultantów 8* - wszyscy Konsultanci na poziomie 7*, ze średnim miesięcznym obrotem 15000 TNPV, którzy utrzymają aktywność PPV=250PV, GPV=2500PV podczas okresu kwalifikacyjnego (od października 2014 do czerwca 2015), otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 4000 USD. Jeżeli więc awans na poziom 8* nastąpi później, Konsultant otrzyma różnicę 10000USD - 4000USD =6000USD.

Nagroda za utrzymanie kwalifikacji:

Konsultanci będący na poziomie 5 – 8 Gwiazd (na dzień 25 czerwca 2014 roku) mogą otrzymać nagrodę za utrzymanie swojego poziomu jeśli spełnią łącznie poniższe kryteria kwalifikacyjne w okresie od 26 czerwca 2014 roku do 25 listopada 2015
  1. Utrzymają aktywność stosownie do swojej rangi przez 12 kolejnych miesięcy; np. dla poziomu 6 Gwiazd - 100PPV/1000GPV itp.
  2. Utrzymają odpowiedni poziom obrotów struktury przez 12 kolejnych miesięcy; np. dla 6 Gwiazd - 2000 TNPV
Konsultanci, którzy podwyższą swój poziom na 5 – 8 Gwiazd w okresie kwalifikacyjnym (od 26 czerwca do 25 czerwca 2015) mogą dodatkowo otrzymać nagrodę za utrzymanie poziomu przez kolejnych 12 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po awansie, jeśli spełnią następujące kryteria:
Wariant 2 oraz 3. są dostępne tylko dla obecnych Konsultantów, którzy sa na poziomie 8* (na dzień 25 czerwca)

Dodatkowe informacje:

  1. Do wyżej wymienionych nagród będą się kwalifikować jedynie Ci Konsultanci, którzy przy rejestracji podali swoje pełne dane osobowe, oraz spełniają wszystkie warunki „Regulaminu TIENS”.
  2. Konsultanci mogą otrzymać więcej, niż jedną Nagrodę za podniesienie kwalifikacji w okresie trwania programu lojalnościowego.
  3. Okres kwalifikacyjny dla zdobycia Nagrody za utrzymanie kwalifikacji rozpoczyna się w miesiącu następującym po dacie osiągnięcia wyższej kwalifikacji.
  4. Zdobywcy nagród otrzymają wypłaty w kolejnym miesiącu po zdobyciu kwalifikacji. Ostatnia nagroda zostanie zrealizowana w czerwcu 2016 roku.
  5. W sytuacji, kiedy dojdzie do zwrotu lub wymiany produktów po wypłaceniu nagrody, firma zastrzega sobie prawo do odebrania nagrody pieniężnej od poszczególnych Konsultantów.
  6. Zwycięzcy ponoszą koszty opłat podatków. Jeżeli podatek ma zostać uregulowany przez firmę, zgodnie z lokalnym prawem podatkowym, wtedy Zwycięzca musi wpłacić kwotę podatku na konto firmowe TIENS Polska. Nagrody pieniężne będą wypłacane jedynie po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na konto TIENS Polska.
  7. Region Europejski TIENS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków Programu Super Gwiazda, przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania Programu.
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej służą jedynie do celów informacyjnych. W przypadku konkretnych schorzeń skonsultuj się z lekarzem.